skip to Main Content

A Gridresearch SL tenim un ferm compromís amb la protecció de la seva privacitat i ens esforcem en mantenir la confidencialitat, integritat i seguretat de la seva informació personal.

Dades que podem recopilar

En el procés d’elaboració de les nostres investigacions de mercat o projectes d’accés al mercat i/o quan se li proporciona productes i serveis, podem obtenir informació sobre vostè, que pot provenir de formularis o d’altres comunicacions ja siguin orals, escrites o electròniques i/o d’informació que ens proporcioni mitjançant la nostra pàgina web.

Categories d’informació personal que poden ser recopilades

Dades de contacte: Mitjançant l’ús del ‘formulari d’informació de contacte’ de la nostra pàgina web, se li demanarà que proporcioni: nom, càrrec, email, telèfons I qualsevol altra informació que vostè desitgi afegir a la secció ‘comentaris’. No inclogui, si us plau, informació sensible en aquest apartat. Gridresearch també pot recopilar informació econòmica/financera.

De quina forma s’utilitza la seva informació personal

Nosaltres adquirim, guardem, usem i processem la informació personal en base a fonaments legals i pels interessos de negoci legítims descrits en aquest document o d’altra manera tal com queda clarament identificat en el punt de recollida, incloent:

Per a respondre a la seves peticions: Gridresearch SL li enviarà informació per a respondre a les seves sol·licituds en relació als nostres productes i serveis, li facilitarà materials (estímuls per investigació, informes) i/ o per realitzar serveis. Això fa referència a totes les categories d’informació personal que recopilem sobre vostè.

Amb finalitats financeres o de gestió: Gridresearch SL pot processar informació personal per motius de gestió de clients o comptabilitat (facturació i/o pagament d’honoraris).

Per complir amb les nostres obligacions fixades per llei.

No es tracten categories especials de dades.

Les dades personals que ens hagi facilitat es conservaran mentre segueixi en vigor la nostra relació mercantil i/o no ens sol·liciti la seva eliminació.

La informació personal que podem demanar-li, no és en cap cas de caràcter obligatori. No obstant, el fet de no proporcionar-la, pot significar que no puguem atendre la seva consulta  o que ens veiem impossibilitats per oferir-li serveis.

La base legal per enviar la informació que ens puguin sol·licitar, serà el seu consentiment, que poden retirar en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça: privacyinfo@gridresearch.com.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Així mateix, vostès podran consultar sobre si Gridresearch SL està processant informació sobre vostè, exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic dirigit a privacyinfo@gridresearch.com o per mitjà d’un escrit dirigit a Gridresearch SL, C/Aurons, 26   08348 Cabrils, Barcelona.

Encara que Gridresearch SL s’esforci de bona fe en proporcionar a las persones  accés a la seva Informació Personal, pot haver-hi circumstàncies davant de les quals Gridresearch SL és incapaç de proveir aquest accés, el que inclou però no es limita a: quan la informació conté privilegi legal, pot comprometre la privacitat d’altri o altres drets legítims, quan la càrrega o el cost de proveir accés fos desproporcionat en relació a la privacitat de la persona en el cas en qüestió o quan fos privada des d’un punt de vista comercial. Si Gridresearch SL determina que l’accés ha de ser restringit en qualsevol circumstància particular, li proporcionarem una explicació del per què s’ha pres tal determinació I un punt de contacte per a possibles consultes al respecte. Per a protegir la seva privadesa, Gridresearch SL seguirà els passos comercialment raonables per verificar la seva identitat abans de garantir l’accés o de realitzar qualsevol canvi en la seva Informació Personal.

Si consideren que els seus drets no han estat atesos adequadament, tenen dret a presentar una reclamació a l’autoritat competent de protecció de dades (Agencia Española de Protección de Datos).

De quina forma es comparteix la seva informació amb tercers

Les seves dades seran per a ús exclusiu de Gridresearch SL i es mantindran confidencials i amb accés restringit. No es facilitaran les seves dades a tercers amb finalitats comercials o de màrqueting. Nosaltres utilitzem aquesta informació per respondre a les seves peticions, proporcionar materials (estímuls per investigació, informes) i/o per realitzar serveis. Això fa referència a totes les categories d’informació personal que recopilem sobre vostè.

A més a més, ens reservem, en qualsevol cas, el dret a revelar aquestes dades a tercers, en circumstàncies especials en que aquestes foren requerides per motius legals, per cooperar amb els reguladors o organismes de seguretat o en virtut de qualsevol altre procés legal, o per protegir els nostre drets o propietat, incloent l’aplicació de la nostra política de privacitat o altres acords que tinguem amb vostè. La informació personal que recollim pot ser també transferida com part d’una venda corporativa, reestructuració, fallida o altres transferències d’actius.

Nosaltres no revelem la seva informació personal als nostres col·laboradors en xarxes socials. No obstant, si que utilitzem plugins per a dirigir-lo als nostres canals en aquestes xarxes socials I per permetre-li interactuar amb el nostre contingut.

Utilització de plugings en xarxes socials

La nostra pàgina web utilitza els següents plugins de xarxes socials (“plugins”):

  • LinkedIn Share Button operated by LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Tots els plugins estan identificats amb la marca dels operadors respectius, LinkedIn (“Operators”). Quan vostè visita la nostra pàgina web que conté un plugin social, el seu navegador estableix una connexió directe amb els servidors de l’Operador. L’Operador transfereix directament el contingut del plugin al seu navegador, el qual incorpora al mateix a la nostra pàgina web, permetent a l’Operador rebre informació sobre vostè havent accedit a la pàgina respectiva de la nostra website. D’aquesta forma, Gridresearch SL no té cap influència en la informació recollida pel plugin encara que nosaltres l’informem en base al nostre estat de coneixement:  els plugins incorporats faciliten a l’Operador la informació a la que vostè ha accedit a la pàgina corresponent de la nostra website. Si vostè no desitja que aquesta informació es transfereixi als Operadors, vostè ha de tancar sessió del seu compte respectiu abans de visitar la nostra website. Si us plau consulti la política de privacitat de l’Operador per obtenir més informació sobre el propòsit I l’abast de la recopilació d’informació, i el seu processament i ús:

Seguretat de la seva informació

Guardarem la seva informació personal durant el temps necessari ja sigui per motius legítims de negoci o per requeriment legal. En el manteniment d’aquesta informació, hem implementat els procediments apropiats per restringir l’accés a la seva informació personal únicament a aquells, a l’empresa, que necessitin conèixer-la per a poder facilitar-li materials, serveis o productes. A més a més, hem implementat garanties físiques, electròniques i de procediment per ajudar a protegir la seva informació personal.

Cookies i tecnologies similars

Nosaltres utilitzem cookies per personalitzar contingut, per facilitar característiques de les xarxes socials i per analitzar el nostre trànsit web. Per a més informació relacionada amb l’ús de cookies si us plau consulti la nostra ‘Política de Cookies’.

Canvis i modificacions en la nostra Política de Privacitat

Nosaltres podem modificar aquesta Política de Privacitat de tant en tant per a reflectir canvis en pràctiques I procediments relacionats o en regulacions i lleis aplicables. En el cas de que fem canvis, els notificarem a la nostra pàgina web i la Política revisada serà efectiva de forma immediata un cop publicada a la nostra website. L’animem a que visiti la nostra pàgina web de forma periòdica per mantenir-se actualitzat sobre la nostra Política de Privacitat. Vostè confirma que a l’utilitzar la nostra website després d’haver publicat canvis en aquesta Política de Privacitat, vostè està conforme amb els termes de la mateixa en la forma en la que han estat modificats.

Back To Top