skip to Main Content

La navegació per aquesta web implica la acceptació de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que en endavant poden veure’s sotmeses a modificacions per ajustar-se a l’ordenament legal vigent.

Els continguts de la web en forma de documents, textos, disseny de la página web, gràfics, logos i icones han estat el.laborats per Gridresearch SL i les imatges han estat adquirides en propietat o bé es disposa del consetiment de tercers per a la seva reproducció. Queda per tant, expressament prohibida la reproducció, comunicació, distribució, modificació o cesió o qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per el titular de la web (Gridresearch SL).

Qualsevol usuari de la web es compromet a fer un ús responsable, de bona fe, confrome a llei a tot l’stipulat en aquest Avís Legal. L’usuari respondrà en front de Gridresearch SL o de tercers per qualsevol tipus de danys i perjudicis causats per l’incompliment de les citades obligacions.

Identificació del titular de la web

Gridresearch SL com a propietari de la web i conforme a l’article 10 de la ‘Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)’ informa sobre les seves dades identificatives:

Adreça Postal: C/Aurons, 26 08348 Cabrils, Barcelona, Espanya
Telèfono: 937509915
Correu electrònic: privacyinfo@gridresearch.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 42858, foli 135, full número   416.099, inscripció 1ª

Back To Top